Privacybeleid

Het samenstellen en vervolgens publiceren van een familiegeschiedenis op internet heeft onvermijdelijk gevolgen die strijdig kunnen zijn met het recht op privacy. Personen die nog in leven zijn kunnen het onaangenaam vinden om gegevens uit hun persoonlijke levenssfeer op een medium als internet gepubliceerd te vinden. Bij het samenstellen van deze familiegeschiedenis heb ik er dan ook naar gestreefd om zo zorgvuldig als maar mogelijk is om te gaan met persoonlijke gegevens van de mensen die op één of andere manier in mijn familiegeschiedenis vermeld staan. Dit betekent in de praktijk dat ik mij ten doel heb gesteld zowel binnen de wettelijke als binnen de morele normen te handelen waar het de publicatie van persoonlijke gegevens betreft.

Volgens publicaties van het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag heeft de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betrekking op levende personen. Het staat iedereen vrij gegevens over overledenen op internet te publiceren. Dit blijkt ook uit andere publicaties. Ondervraagd over plannen om gedetailleerde gegevens over joodse oorlogsslachtoffers op internet te zetten zei prof. Isaac Lipschits (in Trouw van 18 juli 2000): "We hebben onderhandeld met de Registratiekamer. Tot mijn verbazing bleek dat je van doden alles mag noteren. Wettelijk kan niemand bezwaar maken als we alles op internet zetten". Op deze website zijn daarom de gegevens van overledenen zonder beperking opgenomen. (uiteraard voor zover ze aan mij bekend zijn).

Met betrekking tot de vermelding van gegevens van levenden in publicaties in het kader van de genealogie is de wetgeving volgens het Centraal Bureau voor de Genealogie niet helemaal duidelijk. In de generaties waarin ook levende personen voorkomen zijn de betrokkenen waar mogelijk door mij persoonlijk benaderd met de vraag of hun gegevens op deze plaats openbaar mogen worden gemaakt. Voor zover dit nog niet is gevraagd, óf er nog geen antwoord is ontvangen, worden levende personen die in Nederland wonen, zo summier vermeld dat ze moeilijk of niet te traceren zijn. Er wordt echter meer vermeld als gegevens toch al op een of andere manier openbaar zijn. Van verscheidene personen zijn allerlei gegevens elders op internet te vinden. Er is dan weinig reden die gegevens in dit document weg te laten. Ook zijn er familieleden van wie de huidige adresgegevens mij niet bekend zijn. Ik kan ze dus niet benaderen. Het wordt door mij gewaardeerd als deze familieleden naar aanleiding van deze website contact met mij willen opnemen. Van levenden die instemmen met vermelding in dit document worden zoveel gegevens opgenomen als zij zelf willen. Uiteraard kan niet gedaan worden alsof iemand in het geheel niet bestaat. Minstens worden dus summiere gegevens bij de gegevens van hun ouders opgenomen. Er is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met de persoonlijke gegevens van levenden.

Mochten er desondanks gegevens zijn vermeld (of toch, onbedoeld, getraceerd kunnen worden) die niet opgenomen hadden mogen worden, dan verzoek ik u om contact met mij op te nemen. De gegevens zullen dan worden verwijderd. Wanneer iemand gegevens uit deze genealogie wil overnemen dan heb ik daar geen enkel bezwaar tegen zolang het maar niet voor commerciële doeleinden is. Natuurlijk zou ik het wel leuk vinden om te weten waar deze gegevens naar toe gaan.