Inleiding

Mijn naam is Jerry Tillema! en ik ben in het vroege voorjaar van 2002 door mijn zwager Han aangestoken door het "Genealogievirus". Zijn enthousiasme en de veelheid aan familiegegevens die hij inmiddels had verzameld deed mij beseffen dat ik eigenlijk maar weinig afwist van mijn eigen familie.
Onder andere vanwege de geografische verspreiding waren er in mijn naaste familie niet uitzonderlijk veel contacten en de familiebanden zijn dan ook niet zo hecht geweest in de afgelopen decennia. In mijn belevingswereld had ik dus maar een kleine familie.
Zo ben ik het enige kind van mijn ouders en was mijn moeder ook het enige kind in het gezin van mijn grootouders. Zodoende ben ik begonnen met het verzamelen van gegevens die uiteindelijk geresulteerd hebben in deze met zorg samengestelde genealogie van de familie Tillema.

Om in zo'n korte tijd zó veel gegevens te vergaren en die vervolgens te beheren en te verwerken tot een samenhangende kwartierstaat heb ik uiteraard een heleboel hulp gehad. Ik wil daarom graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze genealogie.

Han Lijster,
mijn zwager, zonder wiens nimmer aflatende hulp, kennis en enthousiasme ik er waarschijnlijk niet eens aan begonnen was én die uiteindelijk de oorzaak van mijn queeste is. Emmy Notenboom, die zich decennia lang heeft beziggehouden met de genealogie van de familie Hoogendoorn. Zij heeft destijds de familielijn van mijn moeder al grotendeels gedocumenteerd. Nico Tillema, mijn achterneef die, voor mij in ieder geval, de oudste nog in leven zijnde bron van informatie over de familie Tillema is. Hij heeft mij samen met zijn op 11 mei 2004 overleden broer Ate Tillema enorm geholpen met hun documentatie, foto's en verhalen. Verder nog Cees Varkevisser die met het leveren van de "Katwijkse gegevens" over de families van der Does en Zwanenburg een stuk geschiedenis van mijn grootmoeder "Opoe" Tillema zichtbaar heeft gemaakt.

En uiteraard het Aldfaer-team, want als amateurgenealoog beheer en verwerk ik mijn familiegegevens met het gratis computerprogramma "Aldfaer" dat uitstekend bevalt en dat gratis te downloaden is op www.aldfaer.nl

Veel plezier met het wroeten in de wortels van de familie Tillema!