Auteursrecht

De foto’s en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent dat ze niet van u zijn! Uiteraard mag u ze vrijelijk lezen en bekijken want anders had ik ze hier niet op deze plaats openbaar gemaakt. Maar ongevraagd kopiëren en verder verspreiden is niet alleen irritant voor de maker, maar zelfs wettelijk verboden krachtens de auteurswet uit 1912.
Opzettelijke schending van het auteursrecht is in Nederland een misdrijf en kan met gevangenisstraf worden bestraft. Bedenk daarom dat ik bij het constateren van schending van mijn auteursrecht het recht heb om daarvan aangifte bij de politie te doen, en ga er maar van uit dat ik ook daadwerkelijk gebruik van dat recht zal maken.

Daarnaast is het gewoon nogal onfatsoenlijk om foto’s en teksten van een ander ongevraagd aan derden ter beschikking te stellen. In goed Nederlands heet dit gewoon diefstal! Oók als u de beveiliging weet te omzeilen dient u zich te realiseren dat u niet juist handelt.

U zou het namelijk ook gewoon even kunnen vragen……..